Bo cổ dệt chữ

0

Mô tả

Chữ trên áo khẳng định tên riêng của doanh nghiệp hay cá tính cho người mặc.

Vì thiết kế, dệt ra cổ chữ có tên hay logo khá lâu. Nên bạn nhớ sắp xếp đặt hàng sớm để bên mình chuẩn bị nhé.

Bình luận

Sản phẩm khác