Những màu bo PE có sẵn (2 hình ảnh)

0

Mô tả

Chúng tôi có hơn 65 màu bo PE có sẵn, hàng PE trơn - không phối sọc. Màu sắc đa dạng, trùng với thị trường. Thật dễ dàng để quý khách lựa chọn

Bình luận

Sản phẩm khác